Menu
Vorige Volgende

Nieuws

Afscheid nemen en welkom heten

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van twee van onze raadsleden, Will Tielemans, met 32 jaar raadservaring en Theo van der Kant, met 8 jaar raadservaring hebben er voor gekozen om een stapje terug te doen. Ze willen daarmee ruimte maken voor nieuw talent. Will en Theo hebben zich met hart en ziel ingezet voor Deurne, voor onze fractie en voor onze vereniging. Daarvoor heel veel dank!

Anne- Damen-Verstappen is donderdag beëdigd zodat ons 5-tal voor nu compleet is. 

Lees verder.

Interpellatiedebat gymzaal Zeilberg: inbreng DeurneNU

Lees verder.

3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied: inbreng DeurneNU

Lees verder.

Begroting 2018: inbreng DeurneNU

Lees verder.

Job Vogels nieuwe fractievoorzitter DeurneNU

Lees verder.

Helm Verhees opnieuw lijsttrekker voor DeurneNU

Lees verder.

Duurzaamheidsmaatregelen in gebouwen van de gemeente Deurne

Lees verder.

Reactie DeurneNU op ‘ Versnelling transitie veehouderij’ Provinciale Staten

Lees verder.

Verlaging kosten voor ruimtelijke plannen in Deurne

Lees verder.

De toekomst van het Deurnese buitengebied: Primag

Lees verder.

Inbreng DeurneNU begroting 2017

Lees verder.

Komst van AZC van de baan

Lees verder.

Asielzoekerscentrum Willibrordhaeghe

Lees verder.

Cultuurbeleid

Lees verder.

DeurneNU Thema-avond Wonen 11 april 2016

Lees verder.

DeurneNU Motie ‘Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed’

Lees verder.

Geur en Gebiedsvisie

Lees verder.

DEURNENU bestaat 40 jaar

Lees verder.

Herinrichting dorpskern Neerkant

Lees verder.

Helm Verhees ontvangt een koninklijke onderscheiding

Lees verder.

Eerste 'Deurne Actiedag'

Lees verder.

Bibiliotheek Deurne

Lees verder.

Zeilbergsestraat

Lees verder.

Coalitieprogramma Deurne ’14-’18

Lees verder.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

Lees verder.
Website door Buro TARGET