Menu
Vorige Volgende

In de gemeenteraad van 1 juli is het raadsvoostel met daarin de kaders voor een bibliotheekvoorziening besproken. DeurneNU heeft ingestemd met het voorstel en heeft daarbij het volgende ingebracht:

De kaders gesteld in het raadsvoorstel passen bij wat wij eerder in de commissie hebben aangegeven op de volgende punten:

  • Realisatie van een bibliotheek voorziening binnen het gestelde budget  op termijn met ruimte in de aanloop.  De vraag voor extra krediet van 200.000,00 (frictie en aanloop kosten) is billijk en past in de lijn van wat wij hebben aangegeven.
  • T.a.v. de functies ligt de prioriteit bij lezen en educatie maar ook de sociale functie vinden wij belangrijk. Andere functies kunnen ook in regionaal verband worden uitgevoerd.
  • Jeugd en bijzondere doelgroepen (bv. laaggeletterden) krijgen prioriteit.
  • Bibliotheek op school  (BOS) in de kerkdorpen.
  • Scholen nabij het centrum hebben de mogelijkheid voor een BOS maar kunnen dat zelf beslissen.
  • Een centrale voorziening moet er blijven. Wij zien mogelijkheden in het Cultuurcentrum maar ook andere locaties zijn  bespreekbaar.
  • Volwassenen betalen in principe de eigen hobby. M.a.w. kostendekkend maken bv. in de vorm van contributieverhoging of leengeld.
  • Vrijwilligers worden ingezet en ondersteund door professionals.
  • DeurneNU heeft een sterke voorkeur voor een subsidierelatie maar als dat niet haalbaar blijkt binnen de kaders is een inkooprelatie bespreekbaar.
  • De inzet en betrokkenheid van werkgroep behoud de bibliotheek vinden wij in de realisatie belangrijk.
Website door Buro TARGET