Menu
Vorige Volgende


Reactie DeurneNU stikstofplannen
 

Afgelopen vrijdag heeft minister van de Wal haar stikstofbrief naar de tweede kamer gestuurd. De boodschap die de minister in deze brief naar buiten bracht is in het landelijke gebied hard aangekomen. DeurneNU maakt zich zorgen over de impact van deze boodschap. Inhoudelijk is er het voornemen van het kabinet om rond Natura 2000 gebieden de neerslag van stikstof fors terug te brengen. Een en ander vloeit voort uit de natuurbeschermingswet en de uitspraken van de rechter die over dit onderwerp zijn gedaan.

De plannen die het kabinet voornemens is uit te gaan voeren omtrent het oplossen van de stikstofproblematiek hebben gevolgen voor onze gemeente in zijn algemeenheid en voor ondernemers in het bijzonder. Een substantieel deel van de agrarische bedrijven in de Peelregio zal beïnvloed worden en met hen hun toeleveranciers inclusief betrokken dienstverleners. Daarmee zou ook de sociale cohesie van het buitengebied geraakt kunnen worden en daardoor ook de leefbaarheid in ons buitengebied met haar kernen.

DeurneNU vindt het belangrijk dat deze leefbaarheid minimaal op het huidige niveau blijft. Dat betekent dat de voorzieningen in de kernen moeten blijven en om dat te kunnen betalen hoort daar ook een actieve economie bij. In die economie horen levensvatbare boerenbedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan onze voedselvoorziening en in het landschapsonderhoud. Uiteraard moet op deze bedrijven een eerlijke boterham verdiend kunnen worden.

Wij willen speciaal pleiten voor een menselijke aanpak. Je zou maar boer zijn, deze reductie moeten bereiken, je bedrijf aan moeten passen, maar dat de overheid om duidelijkheid te geven nog minimaal een jaar nodig heeft. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat is erg groot en brengt grote spanningen met zich mee. Samen met de verantwoordelijke wethouder wil DeurneNU zich inspannen om deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden en zo snel mogelijk een toekomst bieden aan al onze hardwerkende ondernemers.

DeurneNU staat voor een Deurne waarbij onze (agrarisch)ondernemers perspectief geboden wordt in ons buitengebied. Ons uitgangspunt is altijd dat de leefbaarheid in ons buitengebied en in onze kernen op peil blijft, of zelfs verbeterd.

 

Namens de fractie van DeurneNU,

Janke van Dijk en Ruud Kuijpers


 

Terug naar overzicht
 

Website door Buro TARGET