Menu
Vorige Volgende

Op 20 september wordt de eerste editie van de ‘Deurne Actiedag’ gehouden. Veel mensen tonen zich bereid om de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de eigen woonomgeving te verbeteren.

 

 

De gemeente Deurne is de afgelopen jaren anders omgegaan met het openbaar groen. Zo is veel groen weggehaald om het onderhoud te vereenvoudigen en is men gestopt met het bestrijden van onkruid op verhardingen, zoals wegen, stoepen, fietspaden en vluchtheuvels. Het effect hiervan is zichtbaar geworden en in de ogen van veel Deurnenaren ver onder de maat. T.a.v. verkeersveiligheid, denk aan de bermen langs wegen en fietspaden is ook verbetering noodzakelijk.

 

 

Onze wethouder Helm Verhees is vanuit het college actief betrokken bij deze veranderingen. Hij werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie flexibel kan inspelen op initiatieven die ontstaan. DeurneNU vindt het belangrijk om samen met u voor een prettige en veilige woonomgeving te zorgen. Het structurele onderhoud van de openbare ruimte zal op een andere manier georganiseerd moeten worden dan we gewend zijn.

 

 

We zullen samen moeten ontdekken wat u zelf kunt doen, wat daar daar tegenover kan staan, en wat de gemeente moet blijven doen in het onderhoud van de openbare ruimte.

 

20 september heeft de eerste Deurnese actiedag plaatsgevonden. Een initiatief van de coalitiepartijen dat uitvoering geeft aan wat DeurneNU  in het verkiezingsprogramma had staan.

 

DeurneNU wil de besluiten over onderhoud openbaar groen en woonomgeving heroverwegen en met burgers,  verenigingen en bedrijven in gesprek gaan over de eigen woonomgeving. Wat kunnen zij zelf doen, wat staat daar tegenover en wat moet de gemeente doen?

 

Enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden stonden in de startblokken. Wethouder Helm Verhees opende de dag in Neerkant en is daarna op verschillende plaatsen gaan kijken om het gesprek aan te kunnen gaan met bewoners.  Patrik Trines deed actief mee in Neerkant en verdeelde de taken en gereedschappen om vervolgens ook zelf mee aan de slag te gaan. Op verschillende plaatsen in Deurne en kerkdorpen waren mensen bezig met o.a. opruimen van  zwerfafval, groenonderhoud, etc.  Volgens DeurneNU  dient deze actiedag vele doelen. De openbare ruimte knapt er van op,  het zorgt voor bewustwording, de kassen van de verenigingen worden gespekt en het brengt ook nog gezelligheid met zich mee. Binnenkort ontvangen we informatie van de wethouder over de resultaten van deze dag.

Website door Buro TARGET