Menu
Vorige Volgende

Na vier jaar als fractievoorzitter geeft Job Vogels de voorzittershamer over aan twee dames.

DeurneNU kiest de komende periode voor een duo. Anne Verstappen en Janke van Dijk gaan samen het fractievoorzitterschap oppakken. De keuze voor een duo-fractievoorzitterschap is een innovatieve ontwikkeling binnen de gemeente Deurne. Niet eerder werd in Deurne het fractievoorzitterschap uitgeoefend door twee personen. Een voor Deurne unieke ontwikkeling, maar niet zonder reden.

De rol van fractievoorzitter mag niet worden onderschat. De fractievoorzitter is steeds meer de politiek leider van de partij, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Enerzijds een spin in het web van het bestuurlijk systeem van een gemeente. Anderzijds de politieke voorman van de lokale partij. Door DeurneNU is besloten deze taken door twee personen te laten uitoefenen.

Het versterken van deze functie met een tweede persoon is ingegeven door de verwachte taken die de komende raadsperiode op de fractie afkomen. Door de werkzaamheden te verdelen over twee personen is de drukte van het fractievoorzitterschap beter te combineren met de (maatschappelijke) carrière van beide fractieleden. Tevens kan er ook meer aandacht worden besteed aan de taken van fractievoorzitter waardoor we ook de gewenste kwaliteit kunnen leveren.

Bovendien kan op deze manier gebruik worden gemaakt van meerdere talenten. De afgelopen periode hebben beide dames namelijk op meerdere gebieden laten zien dat zij goed kunnen samenwerken en is gebleken dat ze elkaar goed versterken en aanvullen.

Anne Verstappen heeft met haar juridische achtergrond veel ervaring met bestuurlijke processen en communicatie. Zij is altijd op zoek naar datgene wat mensen verbindt in plaats van waarin zij verschillen.

Janke van Dijk is als agrarisch ondernemer goed thuis in organiseren. Zij is een echte doorzetter die als geen ander weet hoe je digitaal communiceert, techniek slim in zet en zo dingen voor elkaar krijgt.

Anne Verstappen gaat inhoudelijk opereren. Zij treedt naar buiten als fractievoorzitter tijdens raadsvergaderingen en is het aanspreekpunt voor de pers, inwoners en instellingen. Janke van Dijk gaat zich vooral richten op de interne verhoudingen. Zo zal zij het gezicht zijn bij overleggen met andere politieke partijen. Na de formatie zal een verdere invulling worden gegeven aan de portefeuilleverdeling van beide raadsleden.


 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET