Menu
Vorige Volgende

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dinsdagavond 12 juli een brief gestuurd naar de burgemeester van Deurne. In deze brief geven zij aan dat de plannen voor de komst van het azc in Deurne ‘on hold’ gezet zijn. Het COA wil wachten tot september en dan aan de Provinciale Overlegtafel een beslissing nemen over verdere besluitvorming. Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet acceptabel om tot september te wachten en de bewoners van Deurne zo lang in onzekerheid te laten. Daarom stelt zij aan de gemeenteraad voor om de plannen af te blazen.
In de raadsvergadering van dinsdag 19 juli wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het eerder genomen raadsbesluit tot vestiging van het azc in Willibrordhaeghe, genomen op 14 juni, in te trekken. Daarmee zijn de plannen dan definitief van de baan.

Omdat de argumentatie, die van urgentie, waarop het besluit genomen is, nu fundamenteel is gewijzigd, zal DeurneNU instemmen met het intrekken van het eerder genomen besluit.

Website door Buro TARGET