Menu
Vorige Volgende

Wethouder Helm Verhees was op 25 juni aanwezig bij de inloopavond Zeilbergsestraat. Naar aanleiding daarvan is hij ook bij bewoners ter plaatse gaan kijken. Dit, samen met het gegeven dat er in die bomenrij 2 bomen  in een jaar tijd zodanig verslechterd zijn dat deze uit veiligheids oogpunt snel gerooid moeten worden, is aanleiding om het eerder genomen besluit nog eens onder de loep te nemen. Hierin wordt dus zowel de staat van de bomen als de verkeersveiligheid betrokken. Helm Verhees heeft dit in de raadsvergadering van 1 juli toegelicht n.a.v. het voornemen van de CDA om hier een motie over in de dienen. Dat was dus al niet meer nodig omdat de opdracht hiervoor al gegeven was.

Website door Buro TARGET