Menu
Vorige Volgende

Dinsdag 17 november werd de Geur en Gebiedsvisie besproken in de Gemeenteraad. In meerderheid werd besloten dat het agendapunt behandeld kon worden. Dat was de week vóór de Raad al duidelijk omdat dat in het Presidium was afgesproken. CDA, Transparant Deurne en Progressief akoord-Groenlinks waren het daar niet mee eens en verlieten de raadszaal.

Job heeft zich als specialist van de fractie ontwikkeld op dit gebied en heeft het woord gevoerd.
Hierbij zijn verslag:

 

Op 7 oktober 2014 heeft de raad een aanhoudingsbesluit genomen, een mogelijkheid om te werken aan een nieuwe gebiedsvisie en geurbeleid. Een taak die zorgvuldig moet worden uitgevoerd, met als uitgangspunt dat alle inwoners van Deurne kunnen wonen, werken en leven in een omgeving, die gezien haar functie hiermee in balans is. DeurneNU heeft zich hierbij ook uitgesproken dat we het belangrijk vinden om binnen een jaar duidelijkheid te geven. We hebben ruim te de tijd genomen om te komen tot een weloverwogen voorstel.

 

DeurneNU neemt de signalen in de samenleving serieus. De gezondheid van al onze inwoners is van groot belang. DeurneNU is van mening dat er zaken moeten veranderen om de agrariërs te kunnen laten blijven ondernemen in Deurne, en onze inwoners een prettige leefomgeving te bieden. We nemen we onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in de toekomst geen conflictsituaties meer hoeven te ontstaan tussen een boer en zijn omgeving.

 

Hiervoor moet onder andere  het beleid over de geurvisie worden herzien. Uitgangspunten voor DeurneNU hierbij zijn:
– Er is een afwaartse beweging vanaf de kernen nodig, primair agrarisch gebied verder van de kern.
– Het primair agrarisch gebied moet voldoende plek bieden aan agrarische ondernemers, maar moeten we  kleiner maken waardoor ook andere functies zoals recreatie en nieuwe bedrijvigheid een kans krijgen. Buiten het Primag ontstaan kansen om voormalige agrarische ondernemingen om te vormen tot een VAB. Een mooie kans voor beginnende ondernemers, en een kans om op de plek waar iemand soms al zijn hele leven heeft gewoond iets nieuws te creëren en te blijven wonen op de plek waar hij het liefste woont. Ook ontstaan kansen om een woonhuis te kopen of te verkopen waarbij dit voorheen niet mogelijk was vanwege ligging in het ‘LOG-gebied’.

 

Verder stellen we ook de huidige geurnormen naar beneden bij:
– Een brede verlaging van de geurnormen
– Een extra verlaging op overbelaste gebieden, of plekken waar overbelasting kan ontstaan als we niets doen

 

Het voorstel voor een nieuw geurbeleid is tot stand gekomen in overleg met vele partijen. Het kernteam heeft gewerkt aan een voorstel wat op grote lijnen steun kreeg. Boeren en omwonenden zijn met elkaar het gesprek zijn aangegaan, en middels een inspraakronde hebben onze inwoners een bijdrage geleverd aan het nieuw te vormen geurbeleid. Daarop hebben ook nog aanpassingen plaats gevonden.

 

We stellen nu een geurvisie vast die zeker niet in beton is gegoten. De dialoog wordt voortgezet als input voor de derde herziening buitengebied. We moeten innovatie, en creatieve initiatieven blijven stimuleren. Ook wil DeurNeNU  de uitkomsten van lopende gezondheidsonderzoeken nauwlettend blijven volgen en betrekken bij de  actualisatie van het toekomstig beleid. We gaan daarbij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

 

Ondernemers zullen op zoek moeten blijven naar toegevoegde waarde . Ondernemen zal altijd in evenwicht met de omgeving moeten plaatsvinden. Met dit geurbeleid zetten we belangrijke stappen naar een omgeving waar wonen, werken en recreëren samen kan gaan en waar burgers en boeren als buren op goede voet met elkaar staan. Voor DeurneNU geldt: de agrarische sector heeft toekomst in Deurne, hiervoor is de juiste ontwikkeling op de juiste plek van groot belang. We kiezen voor strengere geurnormen omwille van de toekomst!  DeurneNU gaat niet niet mee met partijen die willen polariseren en mensen tegen elkaar opzetten. De dialoog moeten we met elkaar blijven voeren. DeurneNU strijdt voor een kwalitatief mooi buitengebied waar we met z’n allen in Deurne trots op kunnen zijn.

Website door Buro TARGET