Menu
Vorige Volgende

De politieke vereniging DeurneNU voorheen Deurne 19NU bestaat dit jaar 40 jaar. Dit wordt maandag 1 december gevierd.

 

In 1974 zijn de politieke activiteiten opgestart en werd voor het eerst deelgenomen aan de

gemeenteraadsverkiezingen. Cor van Laarhoven, Thieu Brabers en Driek van den

Berkmortel trokken de lijst en werden alle drie in de raad gekozen. Cor van Laarhoven werd

de eerste Deurne 19NU-wethouder. Nadat de verkiezingen afgesloten werden is de politieke

vereniging opgericht en was Deurne 19NU geboren.

 

De werkwijze van de vereniging en de fractie hebben er toe geleid dat in de loop van 1977

een deel van de politieke groepering Zeilbergs belang tot Deurne 19NU toetrad. Na de

opheffing van de politieke groepering Deurne-Zuid sloot ook Wim van Doorn zich aan bij

Deurne 19NU. Het gevoerde beleid van Deurne 19NU sloeg blijkbaar aan in het Deurnese.

Nadat de eerste periode van gemeenteraad voorbij was heeft Deurne 19NU in 1978 en 1982

een uitbreiding van het aantal raadszetels gerealiseerd, men groeide naar 5  en toen tot 8

zetels.

 

Stembusuitslagen in 1986 en 1990 brachten en hielden Deurne 19NU op zelfs 10 zetels. De

inbreng van Deurne 19NU in de collegesamenstelling was groot.

In 2009 heeft Deurne 19NU besloten de naam te veranderen in de meer gepaste naam Deurne NU.

De inbreng van Deurne NU in de gemeenteraad is na 1998 geslonken maar het herstel is in

de verkiezingen van 2014 weer ingezet waardoor DeurneNu nu 5 raadszetels heeft en

wederom in het college met een wethouder is vertegenwoordigd.

 

Leden vanuit het eerste uur die momenteel nog steeds de vereniging ondersteunen en dit

jaar dus allen hun eigen 40 jarig jubileum vieren zijn:

  •  Thieu Brabers
  •  Harry Gerlings
  • Hans Fransen

 

Natuurlijk wordt bij een dergelijk jubileum stil gestaan bij de ontwikkeling van de politiek en

met name de ontwikkeling in de gemeente Deurne.

Het was 40 jaar geleden en ook heden ten dagen niet zo eenvoudig om de jeugd voor de

politiek te interesseren. Toch kan gesteld worden dat DeurneNU de jongeren weer bij de

politiek heeft kunnen betrekken, wat heeft geresulteerd in de kandidaatstelling van diverse

jongeren van rond de 25 jaar bij de laatste verkiezingen.

 

Verder kunnen we stellen dat de politiek breder is geworden, voorheen stond een partij voor

een bepaalde doelgroep wat nu duidelijk helemaal anders is. Nu staat een partij voor de

gehele gemeente en geeft doelgroep accenten weer.

Dit vraagt natuurlijk veel meer kennis en betrokkenheid van de mensen die de kar moeten

trekken.

 

Dit nu is een van de grondbeginselen van DeurneNU, naast  de betrokkenheid van

DeurneNU  in het verleden maar ook nog in de tegenwoordige tijd bij alle wijken en kernen

van Deurne.  Vanuit die betrokkenheid wil DeurneNU met onze inwoners Deurne mede

besturen.

Website door Buro TARGET