Menu
Vorige Volgende

Rol van de overheid

Rol van de overheid

“Faciliteren en denken in mogelijkheden”
 

 • De gemeente denkt in mogelijkheden en heeft een faciliterende rol bij de startende ondernemers en voor ondernemers met uitbreidings-/omschakelingsplannen.
   
 • Ondernemers zijn hard nodig om de motor van onze economie draaiende te houden. Mede dankzij nieuwe ondernemers behoudt Deurne een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De eerste stap naar het ondernemerschap is vaak het moeilijkst. Wij willen daarom graag een ondernemerscoach voor starters. Een initiatief van de gemeente om nieuwe ondernemers in Deurne een goede start te gunnen. Dit helpt startende ondernemers hun weg te vinden bij vraagstukken, om verbindingen te leggen, kennis te delen en zorgt voor een laagdrempelige kennismaking met collega-ondernemers en overheid.
   
 • De gemeente stimuleert innovatieve plannen op het gebied van verduurzaming.
   
 • Het zoeken van nieuwe kansen op bedrijventerreinen of niet-bedrijventerreinen verdient aandacht. Waar is er leegstand? Waar zijn mogelijkheden voor herinrichting? Is er, bijvoorbeeld bij de Kranenmortel, uitbreiding mogelijk? Samenwerking en coördinatie in de regio is daarbij nodig.
   
 • Via het rijk is de Peelregio als NOVI-gebied aangewezen, de gelden die hiervoor vrij worden gemaakt, moeten niet alleen besteed worden aan natuurontwikkeling en bufferzones, maar ook gebruikt worden voor de economische ontwikkelingen in deze gebieden.
   
 • Anticiperen op het vraagstuk rondom stikstof. Wij hebben daar als gemeente duidelijk mee te maken omdat we tegen twee grote Natura 2000-gebieden (de Peel) aan liggen. We moeten voldoende zicht hebben op de effecten en zoeken naar de mogelijkheden in wat wel kan.

 

 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET