Menu
Vorige Volgende

Openbare ruimte

Openbare ruimte

“Meer aandacht voor onderhoud van openbare ruimtes in kernen en wijken”
 

 • Er moet structureel méér geld naar het onderhoud van openbaar groen. Niet alleen om de gemeente mooier te maken, maar ook veiliger.
   
 • Wij omarmen (nieuwe) initiatieven in de openbare ruimte die de omgeving verfraaien en ruimte bieden aan recreatie voor zowel de eigen inwoners als toeristen.
   
 • Burgers en bedrijven moeten meer betrokken worden bij de inrichting en het onderhoud van de eigen woonomgeving.
   
 • Het is belangrijk om mensen vroegtijdig te informeren, betrekken en naar ze te luisteren bij veranderingen in hun woon- en leefomgeving zodat ze niet verrast worden. DeurneNU pleit ervoor dat gemeente, bewoners, ontwikkelaars of andere betrokken partijen actiever met elkaar in gesprek gaan. Hiermee kunnen vooraf al veel problemen voorkomen worden.
   
 • Kinderen moeten veilig kunnen spelen in hun eigen omgeving op goed onderhouden speelvoorzieningen.
   
 • Nadelige effecten van het onder water zetten van het Peelgebied moeten goed in beeld gebracht worden. Knelpunten en overlast voor omwonenden moeten samen door waterschap en beheerders van de gebieden worden opgepakt en opgelost worden.
   
 • We blijven zorgen dat het onderhoud van wegen en bruggen goed op orde is.
   
 • DeurneNU streeft naar een toegankelijke openbare ruimte, inclusief onze natuurgebieden, voor iedereen. Dat is, zoals in de Peel, nog niet op orde.

 

 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET