Menu
Vorige Volgende

DeurneNU

Ons partijprogramma begint met de woorden “Ik woon graag in Deurne, het is niet te groot, ik word gekend en het is groot genoeg voor mooie voorzieningen”. Dat geeft voor mij de kern weer waarom ik in Deurne woon. Ik ben hier thuis. Thuis, voel ik me ook bij DeurneNU, een groep mensen, van 18 tot 85 jaar uit alle wijken en kernen van Deurne die, dit gevoel voor Deurne, gemeenschappelijk hebben.

 

DeurneNU is een vereniging die al meer dan 40 jaar bestaat. De wereld om ons heen is in die jaren veel veranderd maar in de basis onze werkwijze niet. De ledenvergaderingen die we houden geeft onze leden de gelegenheid om mee te denken. De fractie wordt gevraagd en ongevraagd van advies voorzien omdat de leden weten wat er leeft in de wijken en de dorpen. Dit nemen we dan ook mee in onze besluitvorming. Ook het verkiezingsprogramma van 2014 is regelmatig getoetst. Hebben we met elkaar bereikt wat we ons hadden voorgenomen? En dan tellen we onze zegeningen, want wat gaat er veel goed in Deurne. Wat hebben we met elkaar al veel bereikt! Denk alleen al aan de woningbouw die weer volop gegroeid is.

Naast de onderlinge gesprekken over hoe wij denken dat het verder moet met Deurne doen we ook nog wat anders. We organiseren themabijeenkomsten, bezoeken evenementen en symposia  van ander organisaties die ergens specifiek aandacht voor vragen en gaan op bedrijfsbezoeken. Ze verbreden we nog verder onze kijk op wat er leeft in Deurne.

Dus zo, in gesprek met elkaar en onze omgeving is ons partijprogramma tot stand gekomen. De vraag hoe wij verder willen met Deurne en met elkaar staat centraal. Het antwoord op die vragen hebben we uitgewerkt in een vijftal thema’s en kunt u hier lezen! 

Website door Buro TARGET