Menu
Vorige Volgende

Bereikbaarheid en mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit

“Niet meer stil staan in het verkeer”
  

 • We geven uitvoering aan de spoortunnel en denken na over goede oplossingen ten aanzien van veiligheid, bereikbaarheid en aansluiting op het bestaande wegennet tijdens en na de werkzaamheden. We blijven in gesprek met de omgeving om te komen tot passende maatregelen.
   
 • Knelpunten in de verkeersveiligheid verdienen onze aandacht, zoals bijvoorbeeld de verkeersbelasting van de Heuvelstraat in Deurne-centrum en de Hoofdstraat in Liessel.
   
 • We investeren in het doortrekken van het snel-fietspad dat via Deurne van Horst naar Helmond loopt.
   
 • De inzet van buurtbussen willen we behouden.
   
 • Bij het station parkeren blijft in drukke tijden moeilijk. We streven naar een structurele oplossing, maar kijken ook naar tijdelijke oplossingen om de druk te verlagen.
   
 • Lange termijnvisie ontwikkelen voor het noordelijke deel van de rondweg om Deurne met aandacht voor vracht- en landbouwverkeer. Met als doel de verkeersdruk in de kernen te verminderen. Hierbij moeten de randwegen ook meegenomen worden.
   
 • De bereikbaarheid van Deurne is voor ons belangrijk. Verbreding van de A67 en oplossingen voor de doorstroom op de N270 dragen daartoe bij.

 

 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET