Menu
Vorige Volgende

Zorg en werk

Zorg en werk

“Zorg moet voor iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn”
 

 • Pragmatisch omgaan met het organiseren van de zorg. Wat is nodig en hoe kunnen we dat organiseren? De zorg is altijd dichtbij en maakt gebruik van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Zorg in Deurne ondersteunt en organiseert zorg daar waar nodig.
   
 • Koppelen wonen en zorg: in overleg met partners op het gebied van wonen en zorg samen naar de toekomst kijken. Met andere woorden, wat DeurneNU betreft zit de woningbouwcoöperatie regelmatig aan tafel met zorgaanbieders. Dit geldt voor de grote zorginstellingen, maar ook de kleine zorgaanbieders. Zorg op maat is immers ons streven. En wat is er dan nodig? We denken dan aan nieuwe huisvesting, renovatie en aanpassingen van bestaande woningen. Ook willen waar het kan gebruik maken van slimme hulpmiddelen in huis (domotica).
   
 • Preventie is belangrijk en moeten we nog concreter maken. Vroege signalering van problemen van inwoners voorkomt dat de problemen mensen boven het hoofd groeien en voorkomt de inzet van zwaardere zorg. Dat geldt niet alleen in het geval van kinderen en jongeren, maar ook in de zorg voor ouderen.
   
 • Intensieve samenwerking tussen partijen die met kinderen en jongeren te maken hebben op het gebied van zorg en onderwijs. Samenwerking tussen jeugdhulpverleners en onderwijs moet naadloos verlopen.
   
 • Dagactiviteiten ondersteunen voor ouderen in de wijken.
   
 • Door goed samen te werken met zorgaanbieders en een goede onderlinge samenwerking tussen deze partijen, kan er meer geld naar de uitvoering. De kosten voor de overhead moeten we beperken; dat betekent minder regels en meer maatwerk.
   
 • Wij wensen goede afspraken met jeugdzorginstellingen en een ketenaanpak, zodat de zorg bereikbaar is en wacht-lijsten beperkt kunnen worden. Het uitgangspunt is dat iedereen die zorg nodig heeft een passend hulpaanbod krijgt.
   
 • Armoedebeleid betekent dat iedereen, zeker kinderen, mee kunnen doen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, cultuur en onderwijs. Schuldhulpverlening bieden we waar nodig. Ook het ondersteunen van stichting Leergeld in hun werkzaamheden is daarbij belangrijk.
   
 • We investeren in beschermd wonen, in werken naar vermogen of in dagbesteding, ook voor mensen met ggz-problematiek. We hebben aandacht voor verwarde personen, via een goed preventieprogramma en reageren actief op signalen uit de buurt. Ook daarin werken we samen met woningbouwverenigingen. Dat is waar wij ons hard voor maken.
   
 • We stellen ons als doel passend werk, naar vermogen, te vinden voor iedereen. We gaan met werkgevers in gesprek om hen uit te dagen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het creëren van gelijke kansen, ook voor mensen met een beperking, staat hierbij centraal. Daar waar werken niet mogelijk is, moet gezocht worden naar zinvolle activiteiten zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedereen moet kunnen meedoen.
   
 • DeurneNU pleit voor openbare toiletten. Daarmee stimuleren we ook de bereikbaarheid van de openbare ruimte en de openbare voorzieningen.
   
 • Eenzaamheidsbestrijding krijgt meer prioriteit.

 

 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET