Menu
Vorige Volgende

Levendigheid in dorpen en wijken

Levendigheid in dorpen en wijken

“Sneller oppakken van initiatieven zorgt voor verbeteren leefbaarheid in iedere kern en wijk”
 

  • Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het leefbaar houden van een dorp of wijk. Dat moet tot uiting komen in het beleid. Zo hebben we de kosten omlaag gebracht voor evenementenvergunningen voor stichtingen en verenigingen. Zij hoeven geen leges meer te betalen.
     
  • We vinden het belangrijk dat in elke wijk en in ieder dorp een voorziening is die ontmoeten mogelijk maakt voor jong en oud. Het is een speerpunt van DeurneNU om gemeenschapshuizen in de wijken en kernen levensvatbaar te houden volgens de afspraken uit het besluit maatschappelijke voorzieningen. Het uitgangspunt daarbij is het maken van slimme combinaties zoals het combineren van ontmoeten, onderwijs en bewegen. Daarbij is het noodzakelijk duidelijk aan te geven over wat, wanneer kan worden uitgevoerd en binnen welke financiële kaders. De samenwerking met bewoners en verenigingen is daarbij belangrijk. We willen vaart gaan maken in de uitwerking!
     
  • Burgers weten wat er in hun dorp of wijk speelt en dragen regelmatig initiatieven aan om de levendigheid te verbeteren. Helaas worden goede ideeën nu te vaak niet uitgevoerd, door gebrek aan financiering of een hoge mate van bureaucratie. DeurneNU zet zich in voor een gemeente die proactief meedenkt en zoekt naar oplossingen voor deze problemen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het aanvraagproces vereenvoudigd wordt en dat voor kleinere bedragen sneller een besluit wordt genomen.

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET