Menu
Vorige Volgende

Kunst, cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport

“Stimuleren en ondersteunen van de basis sport- en cultuurvoorzieningen”
 

  • Kunst- en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor de levendigheid voor Deurne, voor het toerisme, maar ook voor het welbevinden van onze eigen inwoners. De meeste organisaties hebben te lijden gehad onder de coronamaatregelen. We moeten daarom de komende periode goed bekijken wat er nodig is om hen te ondersteunen. Een belangrijke leidraad, daarbij is de cultuurnota. Een verdere concretisering is nodig zodat we kunnen voortborduren op de keuzes die in het verleden zijn gemaakt.
     
  • Het project LEEF ondersteunen is voor DeurneNU een vanzelfsprekendheid. Daarmee worden jongeren en ouderen uitgedaagd om actief te zijn, meer te bewegen en met cultuur in aanraking komen.
     
  • Sport, muziek, cultuur en onderwijs voor jongeren zijn belangrijk. Subsidiëring van verenigingen en activiteiten voor kinderen en jongeren is daarom van belang. DeurneNU zet zich in om deze bekostiging op niveau te houden en goede initiatieven te belonen.
     
  • De Gemeenteraad heeft de afgelopen periode besloten dat het zwembad voor Deurne behouden blijft. Dat was voor ons een belangrijk punt! De komende periode werken we hard aan de uitwerking van de plannen voor een toekomstbestendig zwembad.

 

 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET