Menu
Vorige Volgende

Michiel Penninx (Helenaveen, 60 jaar)

KANDIDATENLIJST DEURNENU - MICHIEL PENNINX

Deze ondernemer in het glastuinbouwgebied ziet geen problemen, maar alleen uitdagingen. Een rasechte optimist. Altijd denkend in oplossingen. Michiel is een verenigingsman in hart en nieren. Hij heeft zich altijd vol passie ingezet voor onder andere de voetbalvereniging in Helenaveen. Ook was Michiel één van de kartrekkers die zich ontfermde over de dorpswinkel in Helenaveen.

Probeert zicht altijd te verdiepen in lokale vraagstukken, aandachtsgebieden, behoeften en verbeteringen. Hij ziet daarbij kansen voor de transitie van ons buitengebied inclusief behoud van economische dragers. Dat vergt wel het nodige denkwerk en er zullen bruggen gebouwd moeten worden tussen inwoners en ondernemers met verschillende belangen. Ook de woningkrapte verdient aandacht. Zorgen dat het overal in de gemeente fijn wonen is vergroot het aanbod. Voorzieningen, onderwijs en verenigingen in alle kernen zijn dan wel nodig.
Hoe belangrijk de leefbaarheid in (kleine) kernen is weet Michiel als geen ander. Dit voortdurend onder de aandacht brengen is wat hem betreft dan ook noodzakelijk. Datzelfde geldt voor het leef- en woonklimaat in Deurne. Inzetten op duurzaamheid. Bewustwording creëren, kennis verspreiden en serieus nadenken over lange termijn oplossingen. Of zoals Michiel eens zei:

‘’Het klinkt misschien zoetsappig, maar we moeten deze wereld wel aan onze kinderen doorgeven.”


Website door Buro TARGET