Menu
Vorige Volgende

Namens de Deurnese politieke partij, DeurnuNU!, schrijven wij u deze brief omdat wij ons ernstige zorgen maken over de toekomst van de agrarische bedrijven en het bedrijfsleven daaromheen in onze gemeente. Dit door de aangekondigde plannen  van gedeputeerde staten. DeurneNU! is een politieke partij in Deurne met op dit moment 5 zetels in de raad en maakt deel uit van de college, alwaar het 1 wethouder levert. In deze brief willen wij u attenderen op de negatieve effecten van de aangekondigde plannen en de gevolgen die dit zal hebben voor onze agrarische gemeente.


De gedeputeerde staten van Brabant willen op 7 juli aanstaande een nieuw beleid invoeren waarbij de plannen omtrent het stikstofbeleid en stalderingsbeleid vanaf 2022 van kracht worden in plaats van 2028. Dit is 6 jaar eerder dan afgesproken in het zogenaamde stikstofconvenant. Het convenant is breed gedragen, en ondertekend door verschillende milieugroeperingen, ZLTO en de provincie. 

Wat ons als DeurneNU! verbaast is hoe gedeputeerde staten denkt te komen tot het gewenste eindresultaat. Het voorgestelde beleid gaat veel agrarisch ondernemers de kop kosten doordat men versneld investeringen moet doen die men financieel niet kan dragen. Ook zullen veel agrarisch ondernemers onder de armoedegrens komen te leven. Wij vinden het onacceptabel als de koude sanering die wordt gevreest gaat plaatsvinden! Wij gaan voor verantwoorde stappen richting een beter milieu, en niet dit soort grote sprongen die maar enkele ondernemers kunnen nemen.

Verder wordt het verschil in regelgeving tussen Limburg en Noord-Brabant door het voorgestelde beleid verder vergroot. Dit vinden we zeer onterecht. De stikstofuitstoot die aan de Brabantse kant van de Peel wordt verminderd, wordt weer dubbel en dwars aan de Limburgse kant uitgestoten. We zouden graag zien dat de provincie op dit vlak wat  meer balans probeert te vinden zodat niet alleen de Deurnese boeren met deze zware last worden opgezadeld.

De consequenties zullen niet alleen groot zijn voor de agrarische bedrijven, maar ook voor de vele bedrijven die in de periferie van de sector werken. De agrarische sector is voor Deurne de grootste werkgever. Zo’n 25% van de Deurnese bevolking werkt direct of indirect voor de agrarische sector. Met het voorgestelde beleid moeten veel mensen die werkzaam zijn in de sector of periferie daarvan, vrezen voor hun baan.

Het voorgestelde stalderingsbeleid gaat volgens DeurneNU! alleen maar voor meer verloedering zorgen op het platteland. Het doel van dit beleid is dat er meer vierkante meters stal wordt afgebroken dan nieuw worden teruggebouwd. Door het stalderen wordt aan oude afgeschreven stallen waarde gegeven die het op papier niet meer heeft. Hierdoor gaan gestopte agrariërs wachten met afbreken zodat de oude stallen blijven staan en verloedering toeslaat in ons buitengebied. Dit is juist iets wat we willen voorkomen in plaats van faciliteren.

Kort samengevat vinden wij als DeurneNU! dat het voorgestelde beleid van de gedeputeerde staten compleet niet in verhouding staat tot het resultaat dat ermee wordt bereikt. Tientallen Deurnese bedrijven moeten vrezen voor hun toekomst net als honderden mensen die werkzaam zijn in de sector. Wij roepen u als statenlid op om tegen dit beleid te gaan stemmen op 7 juli, en de eerder gemaakte afspraken te handhaven.  


Namens de fractie van DeurneNU!
Ruud Kuijpers en Job Vogels

Website door Buro TARGET