Menu
Vorige Volgende

Op 19 maart 2014 vonden in de gemeente Deurne de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De kiezers hebben gesproken. Onder leiding van DOE! – de grootste partij – is gezocht naar een nieuwe coalitie die recht doet aan deze verkiezingsuitslag voor de komende bestuursperiode. Met alle politieke partijen zijn constructieve en plezierige gesprekken gevoerd. De uitslag maakt duidelijk dat er behoefte is aan verandering.

DOE! heeft samen met DeurneNU, die met een zetel is gegroeid, en VVD, die tegen de landelijke trend in stabiel is gebleven, een coalitie gevormd.

Website door Buro TARGET